Tilbud til menn


   Vi kan tilby:Botilbud
Vi kan tilby et midlertidig, beskyttet botilbud til menn på senteret. Krisesenteret har egen adskilt enhet for menn og barna deres. Det er gratis å bo hos oss, men beboere må kjøpe noe av maten selv. I tiden på senteret kan vi tilby samtaler med de som bor der, følge til hjelpeapparatet som politi, lege, NAV, advokat, barnevern o.sv. Vi prøver i størst mulig grad å bistå der mannen selv ønsker hjelp.

Dagsamtaler:
Kriseesenteret er et lavterskeltilbud. Det gjør at alle som er utsatt for vold selv kan ringe å avtale samtaletid her på senteret. Du bestemmer selv hva du vil ta opp med den ansatte, og vi kan hjelpe deg videre på veien mot et bedre liv. Har du behov for praktisk hjelp og støtte, så prøver vi å hjelpe deg så langt vi kan.

Telefonsamtaler:
Vi har døgnåpen telefon, som du kan ringe til, om du er i en vanskelig livssituasjon og har behov for å prate.

Kontakt med hjelpeapparatet: 
Krisesenteret har gjennom mange års samarbeid opparbeidet god kontakt med resten av hjelpeapparatet og kan tilby deg hjelp i møte med hjelpeappartet.

Oppfølging etter oppholdet:
Trenger du oppfølging etter oppholdet hos oss, kan du få dette.