Tilbud til kvinner
Vil du ha et vendepunkt i livet ditt?   Vi kan tilby deg:Botilbud
Vi kan tilby deg et midlertidig, beskyttet botilbud på senteret. Du vil få ditt eget rom til deg og eventuelt barna dine, og bruke fellesarealet for øvrig. Det er gratis å bo hos oss, men beboere må kjøpe noe av maten selv. I tiden på senteret kan vi tilby samtaler, følge til hjelpeapparatet som politi, lege, NAV, advokat, barnevern o.sv. Vi bistår med hjelp der du selv ønsker hjelp.

Dagsamtaler:
Kriseesnteret er et lavterskeltilbud. Det gjør at alle som er utsatt for vold selv kan ringe å avtale samtaletid her på senteret. Du bestemmer selv hva du vil ta opp med den ansatte, og vi kan hjelpe deg videre på veien mot et bedre liv. Har du behov for praktisk hjelp og støtte, så prøver vi å hjelpe deg så langt vi kan.

Telefonsamtaler:
Vi har døgnåpen telefon, som du kan ringe til, om du er i en vanskelig livssituasjon og har behov for å prate. Det er lov å være anonym.

Kontakt med hjelpeapparatet 
Krisesenteret har gjennom mange års samarbeid opparbeidet god kontakt med resten av hjelpeapparatet og kan tilby deg hjelp i møte med hjelpeappartet. Vi kan formidle kontakt til advokat, lege, politi, NAV, barnevern etc
.

Oppfølging etter oppholdet
Trenger du samtaler og oppfølging etter oppholdet hos oss, kan du få dette på senteret eller over telefon.

Nettverksgrupper
Om du ønsker å bli med i en nettverksgruppe, vil vi prøve å lage i stand dette.