Informajonsarbeid

Det er viktig å spre informasjonen om vold i nære relasjoner ut til alle. Volden er ikke en privat problem, men et samfunnsproblem.

Vold fører til store menneskelige og økonomiske ringvirkninger i samfunnet. Kan vi være med på å stoppe volden, vil dette ha store konsekvenser for menneskene, men også for hele samfunnet. Hallingdal Krisesenter er med i dette arbeidet ved å drive opplysningsarbeid i skoler, for elever og lærere, fremmedspråkelige grupper etc.


Ta kontakt med oss og vi vil lage et opplegg tilpasset alder og gruppe!