Barn på senteret

Barna er like viktige som den voksne når de kommer til senteret. All forskning viser at barn som er vitne til vold tar like stor skade som de som er utsatt for vold direkte. Dette må tas på alvor og barna må gis tid og rom for å få snakket om volden.Vi kan tilby:


Samtaler
Barn har like stort behov for å snakke om volden som den voksne. På senteret vil barna gjennom lek og tilpasset aktiviteter få lov til å uttrykke sine opplevelser om det som har skjedd. Senteret har en barnefagligansvarlig som tilrettelegger for disse samtalene. Den voksne kan være sammen med barna om det er ønskelig.

Positive aktiviteter

Krisesenteret har et eget barne- ogungdomsrom, der barna kan utfolde seg gjennom leker, spill/tv-spill, bøker etc.

Lekeplass                
Uteområdet er også tilrettelagt for barn. 

    
     Bålplass i skogen                                                               


De ansatte legger tilrette for aktiviteter både ute og inne. Krisesenteret ligger nære turområder, så barna kan, om mulig bli med på tur.

Besøk på senteret
Det er lov å få besøk av venner og familie på senteret, så lenge det er avtalt med personalet på forhånd.

Barnehage og skole
Så langt det er mulig tilrettelegger senteret i samarbeid med den aktuelle barnehage og skole slik at barna får gå på sin barnehage/skole under oppholdet her hos oss. Om det av ulike årsaker ikke er mulig, vil vi finne andre løsninger.

Samvær med far
Krisesenteret kan gi praktisk hjelp ved samvær med far, dersom den totale situasjonen gjør det mulig og mor ønsker det.