Overskuddet gikk til Hallingdal Krisesenter

Russen valgte i 2012 å gi overskudd av inntekter fra avissalg og revybilletter til Hallingdal Krisesenter. Totalt 124.000 kroner ble gitt til støtte til ferdigstilling av nytt krisesenter, samt tiltak rettet mot ungdom i Hallingdal.
Vi vil få takke for initiativ og engasjement fra flott hallingungdom. Et viktig initiativ der ungdom setter søkelys på vold i nære relasjoner.