Til deg som er ungdom

Hvordan har du det hjemme? Opplever du at en av foreldrene dine blir slått eller blir utsatt for annen vold? Vold er en samlebetegnelse på alt som krenker et annet menneske og som fratar et menneske friheten. Friheten til å bestemmen over seg selv. Blir du selv utsatt for vold? Er det noen som gjør ting med kroppen din som du ikke vil? Det er aldri ungdommen sin skyld. Dette er den voksenes ansvar alene!

Ungdom som bærer slike hemligheter kan ha vanskeligheter for å konsentrere seg på skolen. De kan enten bli stille og trekke seg unna eller  bli utagerende. Mange opplever å være trist inni seg, mens andre blir sinte. Mange opplever skam. Dette er naturlige reaksjoner på en unaturlig situasjon. Bare du vet hvordan du har det.

Snakk med en voksen om du har ting du bærer på. Det kan være helsesøster på skolen, læreren, barnevernet eller ring oss på 32 07 52 50. Du kan være anonym når du ringer. Om du heller øsnker å skrive en mail, går det an, hallingkrise@online.no. Du kan være anonym der også, men oppgi en e-post adresse, slik at vi får svart deg. Alle som jobber på krisesenteret har taushetsplikt.

Husk at ingen har rett til å tråkke over dine grenser! Fantasien og redselen for hva som skjer om du bryter tausheten er ofte verre enn det som kommer til å skje.